"Ngày mai bắt đầu từ hôm nay! "

Jul 30, 2011

Tổng hợp các code Chữ,hình ảnh chạy ngang,dọc...màn hình

Đây là một số code mình sưu tầm và đã áp dụng các bạn tham khảo nhé:


code hình ảnh chạy ngang màn hình :
<marquee direction="right" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">link ảnh</marquee>

Chỗ  "link ảnh" bạn thay  " <img border="0" src="link ảnh">"

Nếu bạn muốn khi click chuột vào images , đến địa chỉ website nào đó .có thể thay bằng link này:
<a href="http://tienganh123.com">
<img src="http://data.tienganh123.com/images/logoleft.gif" width="130" height="60" /></a>
Trong đó : http://tienganh123.com là địa chỉ cần trỏ đến còn : http://data.tienganh123.com/images/logoleft.gif là địa chỉ hình ảnh bạn muốn hiển thị.
Nếu bạn muốn images chạy từ phải ->trái.Bạn có thể thay "Right"="left"
vd:vd:code mình đang dùng hình ảnh chạy lên xuống<span style="font-weight:bold;" >LIÊN KẾT LOGO</span>


<marquee behavior="alternate" direction="up" bgcolor="white" scrollamount="3" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE K44DDK!
<a href="http://fee.tnut.edu.vn/">
<img src="http://fee.tnut.edu.vn/images/logokhoa/logo.png" width="170" height="80" /></a>
<span style="font-weight:bold;">Khoa Điện tử</span>

<a href='http://k43tdh2.com/'><img border="0" src="http://k43tdh2.com/logok43tdh2.gif" height="80" width="170" alt="Diễn đàn lớp K43TĐH2 - Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp  " title="Diễn đàn lớp K43TĐH2 - Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp  " /></a>

<a  href='http://www.k44dvt02.net/@forum'><img border="0" src="http://img.skitch.com/20111216-esuu26eqrxw8js888e9ewjejre.png" height="80" width="170" alt="" title="K44 điện tử viễn thông 2" /></a>

<a href='http://k45tdh6.tk/index/'><img border="0" src="http://i1236.photobucket.com/albums/ff454/langtusau_tnut/icon_forum/LOGO-2.jpg" height="80" width="170" alt="k45tdh6 " title="K45tdh6  " /></a>

<a  href='http://codientutnut.vn'><img border="0" src="http://img.skitch.com/20120416-e81bkf9sj745rgma4kcdg4u5xn.png" height="80" width="170" alt="" title="Diễn đàn cơ điện tử tnut" /></a>

<a href='http://picat.dieukhien.net'><img border="0" src="http://picat.dieukhien.net/images/Contents%20picture/DSC02306-1.JPG" height="80" width="170" alt="Picat  " title="Thầy Tuấn Anh" /></a>
<a href='http://vnplc.tk'><img border="0" src="http://vnplc.freevnn.com/images/stories/fruit/tt5.png" height="80" width="170" alt="VNPLC " title="Thầy Huy KMT  " /></a>

<a href="http://k44dktd.tk/">
<img src="http://4.bp.blogspot.com/-CFoLyaGZzGM/T689x7EHaiI/AAAAAAAAE4I/DHwNZnjvde0/s1600/k44dktd.jpg" width="170" height="80" /></a>
CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ!LIÊN KẾT LOGO

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE K44DDK!
Khoa Điện tử

Diễn đàn lớp K43TĐH2 - Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp


k45tdh6
Picat
VNPLC

CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ!


</marquee>

Code chữ chạy:
1/ Chữ chạy từ trái  qua phải :

Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! <

<marquee 
direction="Right"> <font size=6 > Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! </font></marquee>

2/ Chữ chạy từ phải qua trái :
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!
<marquee direction="left"> <font size=6 color=Red> Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! </font></marquee>

3/Chữ chạy lặp lại :

Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! <
<marquee behavior="alternate"> <font size=6 color=blue> 
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! < </font></marquee>

4/Chữ chạy lên :
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!

<marquee direction=up> <font size=6 color=blue> 
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! < </marquee>

5/Chữ chạy xuống :
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!
<marquee direction=down> <font size=6 color=blue> 
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!  </marquee>Code link xổ xuống:
vd:

<h3>Liên kết Website</h3>


                        <div class="ja-box-ct">


            <script type="text/javascript"> 
    function openpage(link)
    {
    if (link!="!")
        window.open(link);
    return false;
    }
    </script> 
    <form method="get" action=""> 
        <select name="Select" onchange="openpage(this.options[this.selectedIndex].value);this.options[0].selected=true">
<option value="!" />Chọn liên kết 
<option value="http://tnut.edu.vn" />Trang chủ TNUT 
<option value="http://fee.tnut.edu.vn" />Khoa Điện tử
<option value="http://nktrinh.blogspot.com" />Administrator
<option value="http://dkmh.tnut.edu.vn" />Đăng ký Môn học 
<option value="http://dangkytn.tnut.edu.vn" />Đăng ký Thí nghiệm 
<option value="http://daotao.tnut.edu.vn" />Phòng Đào tạo 
<option value="http://lib.tnut.edu.vn/main/" />Gia hạn sách-Thư viện
<option value="http://thinghiem.tnut.edu.vn/" />Trung tâm Thí nghiệm 
<option value="http://tnut.edu.vn/thucnghiem" />Trung tâm Thực nghiệm
<option value="http://Aso.com.vn" />Aso Company
<option value="http://automation.net.vn" />Automation
<option value="http://tienganh123.com/" />Tiếng anh123
<option value="http://hanhtrinhxanh.vn" />Tổ Chức HĐXH HTX
<option value="http://k44kdt.hnsv.com/" />K44Kĩ thuật điện tử
<option value="http://thcn.tk" />K44Kĩ Thuật Máy Tính


<option value="http://www.webdien.com/" />Webdien
<option value="http://lopngoaingu.com/" />Lớp ngoại ngữ 
<option value="http://hocdelam.org/" />Tự học lapview 
<option value="http://laptrinh.tv/" />Tự học lập trình<option value="http://langmaster.edu.vn/club/langmaster.php" />Langmaster
<option value="http://jsfiddle.net/" />Kiểm tra code 
</select></form> 
            </div>


Liên kết Website
Code  tin tức có hình nền nữa:

VD:
<center style="margin-bottom:25px"><font size=5
color=red><bold>Tin mới</bold></font>
  </center><hr />
<style type="text/css">
#itechconnect{margin:0; padding: 0;width:100%;height:230px; overflow: auto; background:url(https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQRqWWoHFmTNRimhuBb-ZhGcNKn8A4uGaPzsMEAGPdWO2yVuqnMdg) no-repeat bottom right;font-family: "arial";}
#itechconnect p {margin:0; padding:2px 10px}
.favicon {width:16px; height:16px; margin-right:5px}
.connect {width:48px; height:48px; margin:5px 10px -15px 0}
</style>
<div id="itechconnect">


<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewtopic.php?f=105&t=189&p=493&sid=82d0d9d8e4e9676de673d831f1c07ef4#p493"><font size= 4 color="Indigo"> Bạn Muốn Mua Linh Kiện Điện Tử => click</font></a><hr />


<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewtopic.php?f=19&t=181&p=486#p486"><font size= 4 color="red">Mẫu Áo Đồng Phục Lớp</font></a><hr />


<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewforum.php?f=105"><font size= 4 color="red">Đồ Án Môn Học</font></a><hr />
    <img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewforum.php?f=97"><font size= 4 color="red">Các Môn Học Kỳ  8</font></a><hr />
<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewforum.php?f=104"><font size= 4 color="red">Thực Tập Xưởng</font></a><hr />


<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewtopic.php?f=43&t=36"><font size= 4 color="red">Mỗi Ngày 10 Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành</font></a><hr />


    
<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://k44ddk.hnsv.com/viewtopic.php?f=94&t=101&p=205#p205"><font size= 4 color="magenta">Phần Mềm Proteus,Keilc</font></a></span><hr /></div>
</tr>
<br /><br />​
Tin mới

Chúc các bạn thành công!


33 comments:

May Thy said...

Công nhận là mấy cái cơ bản này mình cũng không biết. Thank for share!

Mr.Billney said...

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Kiến thức bổ ích. :(

Mr.Billney said...
This comment has been removed by the author.
Vsim Đông Bắc said...

Rất hay mình vừa up vào web mình www.kiemtien365.com

THÁI QUANG HIỀN. said...
This comment has been removed by the author.
tranluat57 said...

rất tuyệt khi áp dung cho blog cam on nhiêu!

THÁI QUANG HIỀN. said...

cám ơn bạn ! tất cả đều tốt

Khactrinhdk Administrator said...

mình đã sửa thêm một số vd mà mình đang áp dụng cho blog của mình.
Chúc các bạn thành công!

Thành huyên said...

:)

du lich campuchia said...

http://www.ssdulichcampuchia.eu/

jimi cater said...

bạn giúp mình đưa thanh search lên góc trên cùng bên phải blog như của bạn vs

Khactrinhdk Administrator said...

uhm.cái này tùy vào từng giao diện blogger thui bạn ah

Cầu Nguyễn said...

Cam on ban nhiu Chuc ban vui ve

Ngô Quốc Thành said...

cảm ơn bạn đã chia se, mính thuer luôn
http://vetauhanoi-sapa.blogspot.com/

Khactrinhdk Administrator said...

oke

Khactrinhdk Administrator said...

site cua ban chuyen ban ve tau hn -lao cai ha.hay do.hjhj

Môi Trường Việt said...

Bài viết rất chất lượng, thank chủ thớt nhiều lắm

Khactrinhdk Administrator said...

oke.hihi. thanks bạn đã chia sẻ ý kiến nhé

nguyensuu said...

tuyệt vời quá

Khactrinhdk Administrator said...

:)

Đinh Thị Minh Trang said...

Mình dạo trên mạng thấy nhiều trang ở mục như mục tin tức, có hình ảnh kèm theo link(liên kết) chạy từ dưới lên trên, cứ mỗi hình nó tạm dừng một chút rồi tiếp tục đến hình khác cũng vậy.
Video ví dụ :

http://youtu.be/kH10x5O5wZY

Thân nhờ anh em chia sẻ code này. Xin cảm ơn.

Khactrinhdk Administrator said...

uh. để mình tìm hiểu xem. thanks bạn nhé

Khactrinhdk Administrator said...

hy vọng các bạn có thể đóng góp các code hay đểchúng ta có thể tổng hợp các code áp dụng cho blogger :)

iseoweb vn said...

CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ NỘI

Địa chỉ Văn phòng đại diện : 96 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 043 5668 113; Di động: 0986 725 838

Email: noihoihanoi@gmail.com

Website: http://noihoihanoijsc.com Email: noihoihanoi@gmail.com

Chuyên thực hiện:

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa nồi hơi công nghiệp.

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa bơm cấp nước nồi hơi và hệ thống đường ống

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động đốt lò nồi hơi

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống phun dầu nồi hơi

· Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, điện tự động điều khiển nồi hơi

· Thiết kế, sửa chữa các bo mạch điện, mạch điều khiển tự động hóa hệ thống đốt nồi hơi

· Cung cấp phụ tùng vật tư thay thế lĩnh vực nồi hơi công nghiệp.

· Tư vấn kỹ thuật, cung cấp chuyên viên vận hành nồi hơi, máy móc thiết bị kỹ thuật cao cho các nhà máy khu công nghiệp

· Cung cấp hệ thống nấu cơm và bảo trì bảo dưỡng hệ thống nấu cơm canh công nghiệp cho các đơn vị đông người trên 100 suất ăn như: trường học, doanh trại quân đội, xí nghiệp, trại giam, hệ thống nấu rượu bằng hơi, chưng cất rượu bằng hơi, gia công nồi nấu inox …. Hệ thống nấu cơm canh công nghiệp bao gồm: nồi hơi, nồi nấu cơm, nồi nấu canh, chảo xào, bình đun nước nóng …. Được tính toán chi tiết theo yêu cầu của khách hàng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực lắp đặt, sửa chữa, bảo trì nồi hơi công nghiệp và các thiết bị Nhiệt. Chúng tôi quyết tâm phục vụ quý khách hàng một cách chuyên nghiệp với: Giá cả hợp lý, đảm bảo tiến độ, chế độ bảo hành hoàn hảo, uy tín, bền vững.

Nồi Hơi Hà Nội có đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm tốt nghiệp tại các trường Đại Học danh tiếng tại Việt Nam.

Quý khách cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với phòng Kỹ thuật trung tâm (kỹ sư_Nguyễn Văn Huy: 0986 725 838) hoặc Website: http://noihoihanoijsc.com để biết thêm chi tiết. Rất mong được hợp tác.

Nhat Quang said...

Trung tâm cứu hộ máy tính PCTech . Dịch vụ sửa máy tính tận nơi chỉ 99k .
sua may tinh tai nha

ngoc tham Le said...

Tks ad, lưu lại học hỏi xxx
Tags: sua may tinh tan noi

Sầu Thiên Thu said...

:)

vu phungviet said...

thanks you!!

Tin hoc Sanpham said...


Bài của bạn thật bổ ích. Nếu bạn có nhu cầu đăng ký Viettel thì liên hệ mình nhé
lắp đặt cáp quang viettel tại tphcm
lắp đặt cáp quang viettel tại tphcm
đăng ký mạng internet viettel

Khactrinhdk Administrator said...

cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé:)

Hải Dương Nguyễn said...

Thông tin bạn cung cấp thật bổ ích.
www.dangkyviettel24h.com chuyên đăg ký, lắp đặt internet viettel, cáp quang viettel nhánh chóng, uy tín. Mr (Hoàng )ĐT: 0988 677 995
đăng ký mạng internet viettel tại TPHCM
Lắp đặt ADSL viettel tại tphcm
Lắp đặt cáp quang viettel tphcm

teamvietdigis vietmanh said...

Mọi nhu cầu về dịch vụ lắp đặt adsl viettel tại tphcm và toàn quốc xin liên hệ:
Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Viettel – Chi Nhánh Viettel TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 286 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TP.HCM
Điện thoại: 0988.677.995 (Mr. Hoàng)
Email: dangkyviettel24h@gmail.com

website : http://www.dangkyviettel24h.com/

thuan nguyen said...

Công cụ tìm kiếm trên google đã trở thành nơi tìm kiếm một lượng khách hàng rất lớn.Vai trò của vị trí cáo trên google hết sức quang trọng đốivới lượng khách hàng tìm kiếm trên mạng. và đưa doanh thu vượt gấp 10 lần cũng như truyền bá nhanh đến người khách hang
Web: 10 ngay len top Google

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.
Thank you for share!Have a glad day:))

:) :( :)) :(( =)) =D> :D

Kết nối bạn bè

Dự báo thời tiết

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Macys Printable Coupons