"Ngày mai bắt đầu từ hôm nay! "

May 18, 2018

new

Add thư viên ESP8266, Nodemcu esp 8266 module WIfi vào Arduino IDE

Bước đầu tìm hiểu về IOT, serve ...chúng ta sẽ tìm hiểu về module wifi NODEMCU ESP8266
Đầu tiên chúng ta mở một chương trình mới lên . chú ý là chưa viết code vội nhé. sau đó ta vào 
File->Preference->Addition Boards Manager URLs: dán link http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

b2. vào tool -> Board manager -> gõ esp8266 và install

Sau khi đã install xong làm tiếp b3.  chúng ta có thể nhìn thấy board NODE, esp8266


Bây giờ thì lập trình thôi^^

Thay đổi đường dẫn đến file Hex trong trình Arduino IDE

Bước 1: Mở tập tin C:\Program Files\Arduino\lib\preferences.txt bằng Notepad hoặc Notepad++

Bước 2: Thêm dòng lệnh sau vào cuối file preferences.txt: build.path = <path> (<path> là đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn chứa  file hex sau khi Arduino hoàn tất quá trình biên dịch)
nguồn: 
http://arduino.vn/bai-viet/291-cach-xuat-file-hex-tu-arduino-ide-va-mo-phong-arduino-tren-phan-mem-proteus

Buổi 5 Raspberry pi3 -python

Vậy là 5 ngày học đã kết thúc rồi . Những người bạn mới những kiến thức mới . Sẽ làm hành trang giúp mình trong cv . Cố lên
May 17, 2018

Buổi 4- Raspberry pi3 python programming

May 16, 2018

Cai dat os cho raspberry pi

Bo cai dat os cho the nho. cam the nho vao dau doc the cam vao may tinh
cai dat truy cap ssh de remotenhap ten a dia chi ip


Thêm chú thíchket noi tu may tinh den pi thong qua usb uart
Thêm chú thích
Kết nối bạn bè